Dienslewering aan die Landbousektor

Kalkor is n dominante rolspeler in die verskaffing van Kalk en Gips in die Landbou en Industriële sektore.